BETA ETF WIGtech Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
Fundusze inwestycyjne
  wyszukiwanie zaawansowane
BETA ETF WIGtech Portfelowy FIZ
Inwestycje funduszu: BETA ETF WIGtech Portfelowy FIZ
Typ funduszu Krajowy - pozostałe / indeksowy (Polska)
Waluta rozliczeniowa PLN
Polityka lokacyjna Celem inwestycyjnym Funduszu jest osiąganie stóp zwrotu odzwierciedlających procentowe zmiany wartości Indeksu Odniesienia - WIGtechTR dla takich samych okresów, niezależnie od tego, czy w okresach tych Indeks Odniesienia znajduje się w trendzie wzrostowym, czy też w trendzie spadkowym. Cel inwestycyjny Funduszu realizowany jest poprzez zastosowanie strategii inwestycyjnej polegającej na ciągłym stosowaniu fizycznej oraz syntetycznej replikacji aktualnej struktury Indeksu Odniesienia, przy czym udział fizycznej replikacji portfela (opartej na bezpośrednich inwestycjach w akcje) jest nie niższy niż 75% łącznej ekspozycji portfela Funduszu na Indeks Odniesienia.
Minimalna wpłata -
Opłata za zarządzanie -
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
BETA ETF WIGtech Portfelowy FIZ 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Prowizje pobierane przez fundusz: BETA ETF WIGtech Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
Fundusz nie pobiera prowizji.
mies.