BETA ETF WIGtech Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
Fundusze inwestycyjne
  wyszukiwanie zaawansowane
BETA ETF WIGtech Portfelowy FIZ
Zarząd i akcjonariusze funduszu: BETA ETF WIGtech Portfelowy FIZ
Zarządzający funduszem -
Prezes zarządu -
Kapitał akcyjny firmy zarządzającej -
Akcjonariusze -
Informacje o akcjonariuszach -
Agent transferowy -
Bank depozytariusz -
mies.