easyDebt Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
Fundusze inwestycyjne
  wyszukiwanie zaawansowane
Inwestycje funduszu: easyDebt NS FIZ
Typ funduszu Krajowy - sekurytyzowane / uniwersalny (Polska)
Waluta rozliczeniowa PLN
Polityka lokacyjna -
Minimalna wpłata -
Opłata za zarządzanie -
Prowizje pobierane przez fundusz: easyDebt Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
Fundusz nie pobiera prowizji.
mies.