Investor Gold Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
Fundusze inwestycyjne
  wyszukiwanie zaawansowane
Inwestycje funduszu: Investor Gold Plus FIZ
Typ funduszu Krajowy - surowcowy / surowcowy (Świat)
Waluta rozliczeniowa PLN
Polityka lokacyjna Fundusz stosuje wystandaryzowane instrumenty pochodne, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny rynkowej złota, a także srebra, platyny i palladu. Fundusz inwestuje aktywa w akcje spółek, które działają w branży poszukiwania, rozwoju i eksploatacji złóż metali szlachetnych oraz złóż polimetalicznych, w których złoto, srebro, platyna i pallad stanowią istotną część. Fundusz inwestuje poza polskim rynkiem. Instrumenty pochodne notowane są głównie na giełdach w USA, a akcje spółek surowcowych głównie na giełdzie w Londynie i Toronto.
Minimalna wpłata -
Opłata za zarządzanie -
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Investor Gold Plus FIZ -6,20% -6,20% -7,40% -6,54% -5,52% -2,96% 0,00% 0,00%
Prowizje pobierane przez fundusz: Investor Gold Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
Fundusz nie pobiera prowizji.
mies.