Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Absolute Return
Fundusze inwestycyjne
  wyszukiwanie zaawansowane
Millennium Absolute Return
Inwestycje funduszu: Millennium Absolute Return
Typ funduszu Krajowy - absolutnej stopy zwrotu / uniwersalny (Polska)
Waluta rozliczeniowa PLN
Polityka lokacyjna Subfundusz inwestuje (od 20% do 150%) aktywów w akcje i obligacje. Subfundusz inwestuje w duże spółki indeksu WIG20, MiŚ spółki i spółki notowane na giełdach zagranicznych. Subfundusz inwestuje w instrumenty pochodne rynku polskiego i zagranicznego oraz w akcje.
Minimalna wpłata -
Opłata za zarządzanie -
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Millennium Absolute Return -0,71% -0,09% +0,87% +3,40% +4,95% +1,74% +2,63% +12,43%
Prowizje pobierane przez fundusz: Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Absolute Return
Prowizje pobierane przy zakupie (1)* jednostek uczestnictwa
Kwota od Kwota do Waluta Opłata dystrybucyjna (1)*
0,00 2999,99 PLN 2,50 %
3000,00 9999,99 PLN 2,50 %
10000,00 25000,00 PLN 2,50 %
25000,00 50000,00 PLN 2,00 %
50000,00 100000,00 PLN 2,00 %
100000,00 500000,00 PLN 1,50 %
500000,00 - PLN 1,50 %
(1)* - prowizja pobierana jednorazowo od wpłat za nabycie jednostek uczestnictwa; pomniejsza ona wartość środków przekazanych do zarządzania funduszów.
UWAGA! Zestawienie nie uwzględnia promocji wporwadzanych przez TFI.


Prowizje pobierane przy odkupieniu (2)* jednostek uczestnictwa
Kwota od Kwota do Waluta powyżej 0 lat
0,00 2999,99 PLN -
3000,00 9999,99 PLN -
10000,00 25000,00 PLN -
25000,00 50000,00 PLN -
50000,00 100000,00 PLN -
100000,00 500000,00 PLN -
500000,00 - PLN -
(2)* - prowizja pobierana przy odkupieniu jednostek przez Fundusze jako procent od wartości jednostek podlegających odkupieniu.
UWAGA! Zestawienie nie uwzględnia promocji wporwadzanych przez TFI.
mies.