Opera za 3 Grosze Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
Fundusze inwestycyjne
  wyszukiwanie zaawansowane
Inwestycje funduszu: Opera za 3 Grosze FIZ
Typ funduszu Krajowy - absolutnej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
Waluta rozliczeniowa PLN
Polityka lokacyjna Fundusz inwestuje (do 50%) aktywów w akcje i udziały w sp. z o.o. (max. 15%), (do 50%) aktywów w jednostki uczestnictwa i certyfikaty funduszy inwestycyjnych, waluty obce, instrumenty pochodne oraz wierzytelności (z wyjątkiem wierzytelności wobec osób fizycznych).
Minimalna wpłata -
Opłata za zarządzanie -
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Opera za 3 Grosze FIZ +1,87% -0,73% -0,73% +0,83% +9,50% -15,23% -15,29% -27,26%
Prowizje pobierane przez fundusz: Opera za 3 Grosze Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
Fundusz nie pobiera prowizji.
mies.