PKO Globalnej Strategii Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
Fundusze inwestycyjne
  wyszukiwanie zaawansowane
PKO Globalnej Strategii FIZ
Inwestycje funduszu: PKO Globalnej Strategii FIZ
Typ funduszu Krajowy - absolutnej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
Waluta rozliczeniowa PLN
Polityka lokacyjna Subfundusz inwestuje (do 100%) w akcje, udziały w spółkach z o.o., instrumenty rynku pieniężnego oraz jednostki, tytuły i certyfikaty funduszy lokujących (od 50%) swoich aktywów w akcje lub udziały w spółkach z o.o. Polityka inwestycyjna funduszu obejmuje rynki USA, UE, Szwajcarii i Turcji.
Minimalna wpłata -
Opłata za zarządzanie -
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
PKO Globalnej Strategii FIZ -0,68% -0,68% -0,98% -0,98% +0,48% -5,98% -9,13% -8,60%
Prowizje pobierane przez fundusz: PKO Globalnej Strategii Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
Fundusz nie pobiera prowizji.
mies.