PKO Portfele Inwestycyjne Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Szafirowy
Fundusze inwestycyjne
  wyszukiwanie zaawansowane
Inwestycje funduszu: PKO Szafirowy
Typ funduszu Krajowy - mieszany / pozostałe (Świat)
Waluta rozliczeniowa PLN
Polityka lokacyjna Subfundusz inwestuje (od 65% do 90%) aktywów w instrumenty dłużne i tytuły funduszy inwestujących których celem są instrumenty udziałowe. (Od 10% do 30%) aktywów inwestowanych jest w instrumenty udziałowe i tytuły funduszy których celem są instrumenty dłużne. (Do 5%) aktywów inwestowanych jest w fundusze absolutnej stopy zwrotu.
Minimalna wpłata -
Opłata za zarządzanie -
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
PKO Szafirowy +0,38% +0,58% +1,26% +0,87% +3,98% +5,23% +5,87% +6,95%
Prowizje pobierane przez fundusz: PKO Portfele Inwestycyjne Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Szafirowy
Prowizje pobierane przy zakupie (1)* jednostek uczestnictwa
Kwota od Kwota do Waluta Opłata dystrybucyjna (1)*
0,00 9999,99 PLN 2,50 %
10000,00 50000,00 PLN 2,30 %
50000,00 100000,00 PLN 2,15 %
100000,00 500000,00 PLN 1,19 %
500000,00 1000000,00 PLN 0,75 %
1000000,00 - PLN 0,19 %
(1)* - prowizja pobierana jednorazowo od wpłat za nabycie jednostek uczestnictwa; pomniejsza ona wartość środków przekazanych do zarządzania funduszów.
UWAGA! Zestawienie nie uwzględnia promocji wporwadzanych przez TFI.


Prowizje pobierane przy odkupieniu (2)* jednostek uczestnictwa
Kwota od Kwota do Waluta powyżej 0 lat
0,00 9999,99 PLN -
10000,00 50000,00 PLN -
50000,00 100000,00 PLN -
100000,00 500000,00 PLN -
500000,00 1000000,00 PLN -
1000000,00 - PLN -
(2)* - prowizja pobierana przy odkupieniu jednostek przez Fundusze jako procent od wartości jednostek podlegających odkupieniu.
UWAGA! Zestawienie nie uwzględnia promocji wporwadzanych przez TFI.
mies.