Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Akcji Małych i Średnich Spółek
Fundusze inwestycyjne
  wyszukiwanie zaawansowane
Santander Akcji MiŚ Spółek
Inwestycje funduszu: Santander Akcji MiŚ Spółek
Typ funduszu Krajowy - akcji / małych i średnich spółek (Polska)
Waluta rozliczeniowa PLN
Polityka lokacyjna Subfundusz inwestuje (od 66%) aktywów w akcje lub inne instrumenty finansowe o podobnym charakterze. Subfundusz inwestuje w akcje wyemitowane przez małe i średnie spółki notowane na GPW w Warszawie. Część dłużna lokowana jest w bony skarbowe, obligacje skarbowe oraz inne instrumenty dłużne.
Minimalna wpłata -
Opłata za zarządzanie -
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Santander Akcji MiŚ Spółek +14,63% +10,19% +6,04% +17,07% +17,21% +19,24% +22,43% 0,00%
Prowizje pobierane przez fundusz: Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Akcji Małych i Średnich Spółek
Fundusz nie pobiera prowizji.
mies.