Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Akcji Amerykańskich
Fundusze inwestycyjne
  wyszukiwanie zaawansowane
Santander Prestiż Akcji Amerykańskich
Inwestycje funduszu: Santander Prestiż Akcji Amerykańskich
Typ funduszu Krajowy - akcji / uniwersalny (Polska)
Waluta rozliczeniowa PLN
Polityka lokacyjna Subfundusz inwestuje (od 60%) aktywów w spółki z USA. (Do 30%) aktywów inwestowanych jest w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz w fundusze dłużne. (Do 10%) aktywów będzie walucie innej niż PLN.
Minimalna wpłata -
Opłata za zarządzanie -
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Santander Prestiż Akcji Amerykańskich +8,87% +6,02% +2,37% +19,33% +20,01% +30,99% +31,60% 0,00%
Prowizje pobierane przez fundusz: Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Akcji Amerykańskich
Fundusz nie pobiera prowizji.
mies.