Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na
Szymon Machniewski
|
aktualizacja

Analiza fundamentalna – do czego jest wykorzystywana?

0
Podziel się:

Sytuację danej spółki na rynku giełdowym można analizować pod wieloma kątami i biorąc pod uwagę odmienne parametry. Jeśli jednak spojrzymy na fundamenty jej działalności, będziemy mogli przeprowadzić analizę fundamentalną. Gdzie i przez kogo jest ona wykorzystywana i jak ją wykonać?

Analiza fundamentalna – do czego jest wykorzystywana?
Zobacz, czym jest analiza fundamentalna i w jakim celu się ją przeprowadza? (unsplash.com)

Analiza fundamentalna – co to takiego?

Istnieje wiele różnego rodzaju analiz, jakie pozwalają na ocenę kondycji spółki, gospodarki itp. Zalicza się do nich również analizę fundamentalną. Co to jest? To jedna z podstawowych technik analizy rynku kapitałowego, która opiera się na fundamentach działalności np. emitenta papieru wartościowego. Z założenia analizy fundamentalnej im lepsza jest kondycja finansowa emitenta, tym automatycznie wyższa powinna być wartość jego akcji czy emitowanych obligacji, dlatego taka inwestycja będzie atrakcyjniejsza. 

Analiza fundamentalna opiera się głównie na ocenie działalności poszczególnych spółek. Uwzględnia ona takie czynniki jak:

  • ogólna koniunktura rynku,
  • pozycja spółki na tle branży,
  • mocne i słabe strony spółki,
  • wyniki finansowe.

Cel analizy fundamentalnej

Dzięki przeprowadzaniu analizy fundamentalnej można ocenić rynek kapitałowy i kondycję wybranej spółki, co służy wspomaganiu podejmowania decyzji inwestycyjnych. Ponadto wynikiem takiej analizy jest określenie wartości wewnętrznej spółki i wskazuje, czy warto w nią zainwestować swoje pieniądze, czy też lepiej tego nie robić. Nie wskazuje jednak momentu, kiedy inwestor powinien dokonać zakupu lub sprzedaży akcji danej spółki. 

Do podstawowych celów analizy fundamentalnej można zaliczyć:

  • tworzenie prognoz dotyczących wyników gospodarczych firmy,
  • ocenę wartości rynkowej firmy,
  • ocenę wahań wartości rynkowej spółki,
  • oszacowanie ryzyka kredytowego dotyczącego danego podmiotu,
  • analizę zarządzania firmą oraz podjęcie na tej podstawie wiążących decyzji. 

Analiza fundamentalna krok po kroku

Dla przeprowadzenia analizy fundamentalnej krok po kroku konieczne jest poddanie ocenie różnych czynników, które mają istotny wpływ na warunki funkcjonowania spółki. Dlatego kompleksowa analiza składa się z kilku mniejszych, do których zalicza się:

Analiza makroekonomiczna

W przypadku analizy makroekonomicznej przy ocenie fundamentów działania spółki pod uwagę bierze się wiele różnych czynników. Otoczenie makroekonomiczne ma wpływ na warunki gospodarowania każdego podmiotu gospodarczego. Dlatego analiza ta umożliwia określenie perspektyw dla rozwoju spółki w przyszłości – bliższej lub dalszej. Na tym etapie dokonuje się oceny atrakcyjności inwestowania, a punktem wyjścia jest określony rynek finansowy jako całość. 

Analiza sektorowa

Dokonywana w ramach analizy fundamentalnej analiza sektorowa, nazywana również analizą branżową, bada nie cały rynek, ale jego fragment, w którym funkcjonuje oceniana spółka. Analizie poddawane są spółki, jakie prowadzą zbliżoną działalność, sprzedają te same produkty lub oferują wykonywanie tych samych usług. Wynikiem analizy sektorowej jest ocena atrakcyjności inwestowania, biorąc pod uwagę walory właściwe dla danej branży. 

Analiza sytuacyjna firmy

Przy okazji dokonania analizy ogólnej sytuacji firmy skupiasz się tylko na niej i oceniasz, jakie ma szanse rozwoju w przyszłości. Analityk dokonujący analizy sytuacyjnej danego podmiotu bierze przy tym pod uwagę stan majątku, poziom innowacyjności technologicznej oraz jakość zarządzania czy skład akcjonariatu spółki. 

Analiza finansowa spółki

Finalnie analiza fundamentalna skupia się na finansach ocenianego podmiotu. Dokonywana powinna być przy tym analiza spółki, czyli ocena kondycji finansowej, która jest bodajże najważniejszym elementem analizy fundamentalnej. Przy analizie tej wykorzystywane są różne wskaźniki, takie jak:

Wynikiem analizy finansowej jest zobrazowanie, w jaki sposób spółka gospodaruje posiadanymi przez nią zasobami i jak wykorzystuje szanse pojawiające się w jej otoczeniu rynkowym. 

W ramach analizy finansowej spółki bada się jej trzy podstawowe sprawozdania finansowe:

Przeprowadzana jest analiza wskaźnikowa i porównuje się obliczone wskaźniki w czasie oraz w przestrzeni. 

Wycena akcji

Ten etap analizy fundamentalnej wieńczy ją i polega na wycenie wewnętrznej akcji, czyli podaniu ceny, jaką powinny mieć dane walory na giełdzie papierów wartościowych. Należy też porównać wartość wewnętrzną akcji z rzeczywistą ceną giełdową w danym czasie. 

Dlaczego warto przeprowadzać analizę fundamentalną?

Prawidłowo przeprowadzona analiza fundamentalna pozwala na podejmowanie decyzji inwestycyjnych w warunkach pełnej informacji. Wskazuje, czy zainwestowanie w akcje danej spółki będzie dobrym pomysłem. Określa, czy są one warte swojej ceny, czy są niedoszacowane, czy przeszacowane na rynku giełdowym. Umożliwia rozpoznanie perspektyw rozwoju dla spółki, w jaką chcesz zainwestować pieniądze. 

Inwestor, który kieruje się w swojej działalności giełdowej wynikami analizy fundamentalnej, inwestuje w wartość spółki. W długim terminie jedynie mocne, stabilne fundamenty spółki są w stanie wygenerować dobre wyniki przy niskim poziomie ryzyka inwestycyjnego

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl
gospodarka
porady
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(0)