Notowania

technologie
21.02.2019 08:29

Asseco SEE miało 19,92 mln zł zysku netto, 36,7 mln zł zysku EBITDA w IV kw.

Asseco South Eastern Europe  odnotowało 19,92 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2018 r. wobec 18,06 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Podziel się
Dodaj komentarz

Zysk operacyjny wyniósł 24,84 mln zł wobec 21,82 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 221,5 mln zł w IV kw. 2018 r. wobec 160,23 mln zł rok wcześniej.

"Wyniki finansowe Grupy ASEE osiągnięte w czwartym kwartale 2018 roku były istotnie lepsze niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Tym samym, udany czwarty kwartał 2018 roku zamknął najlepszy rok w dotychczasowej historii Grupy ASEE. W czwartym kwartale 2018 roku sprzedaż Grupy ASEE wyrażona w złotych osiągnęła poziom 221,5 mln, co oznacza wzrost o 61,3 mln (38%) w stosunku do czwartego kwartału poprzedniego roku" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

Skonsolidowany zysk operacyjny wyniósł 24,8 mln zł po wzroście o 3 mln zł (14%) a skonsolidowana wartość EBITDA wyniosła 36,7 mln zł, co oznacza wzrost o 3,9 mln zł (12%). Wyższe przychody w dużym stopniu wynikały z transakcji odsprzedaży infrastruktury, stąd dynamika wzrostu zysku była odpowiednio niższa, podano także.

"Przychody ze sprzedaży Grupy ASEE wyrażone w euro w czwartym kwartale 2018 roku wyniosły 51,6 mln, co oznacza wzrost o 13,6 mln (36%) w stosunku do analogicznego okresu 2017 roku. Z kolei zysk operacyjny wyniósł 5,8 mln euro po wzroście o 0,6 mln euro (12%), a wartość EBITDA wyniosła ponad 8,5 mln euro po wzroście o blisko 0,8 mln euro (10%)" - czytamy również.

W całym kw. 2018 r. spółka miała 64,72 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 54,65 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 670,38 mln zł w porównaniu z 570,86 mln zł rok wcześniej.

"Marża zysku brutto ze sprzedaży za 2018 rok wyniosła 24%, co oznacza spadek o 1,2 punktu procentowego w stosunku do roku poprzedniego. Spadek marży zysku brutto na sprzedaży był efektem większego udziału sprzedaży infrastruktury i rozwiązań stron trzecich w strukturze przychodów Grupy ASEE. Udział ten wzrósł z 34,2% w 2017 roku do 37,2% w roku kolejnym. Odsprzedaż infrastruktury i rozwiązań stron trzecich w 2018 roku była ponadto realizowana na niższych marżach niż w roku poprzednim" - podała spółka.

Wzrost zysku netto w 2018 roku przełożył się na poprawę wskaźników ROA oraz ROE w tym okresie. Stopa zwrotu z kapitału własnego za okres ostatnich 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2018 roku wyniosła 8,7% (wzrost o 1,2 punktu procentowego) natomiast stopa zwrotu z aktywów osiągnęła poziom 6,8% (wzrost o 0,9 punktu procentowego), wskazano także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2018 r. wyniósł 28,5 mln zł wobec 19,83 mln zł zysku rok wcześniej.

Asseco South Eastern Europe S.A. zajmuje się działalnością holdingową, polegającą przede wszystkim na zarządzaniu liniami biznesowymi, których działalność koncentruje się w aktualnie należących do Grupy ASEE spółkach z sektora IT z regionu Europy Południowo-Wschodniej i Turcji, a także na inwestowaniu w nowe spółki w tym regionie. ASEE S.A. prowadzi również działalność operacyjną w zakresie sprzedaży usług i oprogramowania wspierającego kanały komunikacji z klientami i procesy biznesowe (contact center), a także rozwiązań uwierzytelniających. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

Tagi: technologie, media, telekomunikacja, giełda, wiadomości, giełda na żywo
Źródło:
ISBnews
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz