Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Energa miała szacunkowo 111 mln zł zysku netto, 568 mln zł EBITDA w I kw.

0
Podziel się

Warszawa, 29.05.2020 (ISBnews) - Grupa Energa miała 111 mln zł skonsolidowanego zysku netto oraz 568 mln zł zysku EBITDA w I kw. 2020 roku, podała spółka prezentując szacunkowe dane. 

Energa miała szacunkowo 111 mln zł zysku netto, 568 mln zł EBITDA w I kw.
bErHOiHp

"Wynik netto w wysokości 111 mln zł wobec 186 mln zł za I kwartał 2019 roku, to między innymi efekt rozpoznania udziału w stracie jednostek wykazywanych metodą praw własności (-19 mln zł) w bieżącym roku, podczas gdy w roku ubiegłym grupa rozpoznała udział w zyskach (9 mln zł)" - czytamy w komunikacie.

"Szacunki wybranych danych finansowych i operacyjnych Grupy Energa za I kwartał 2020 roku:

- Przychody Grupy: 3 289 mln zł (wobec 2 971 mln zł w I kwartale 2019 roku)

bErHOiHr

- EBITDA Grupy: 568 mln zł (wobec 554 mln zł w I kwartale 2019 roku), w tym:

- EBITDA Linii Biznesowej Dystrybucja: 493 mln zł (wobec 548 mln zł w I kwartale 2019 roku),

- EBITDA Linii Biznesowej Wytwarzanie: 69 mln zł (wobec 118 mln zł w I kwartale 2019 roku),

- EBITDA Linii Biznesowej Sprzedaż: 34 mln zł (wobec -95 mln zł w I kwartale 2019 roku).

bErHOiHx

- Zysk netto Grupy: 111 mln zł (wobec 186 mln zł w I kwartale 2019 roku)

- Nakłady inwestycyjne: 331 mln zł (wobec 369 mln zł w I kwartale 2019 roku).

- Dystrybucja energii elektrycznej: 5 694 GWh (wobec 5 811 GWh w I kwartale 2019 roku).

- Produkcja energii elektrycznej brutto: 801 GWh (wobec 1 025 GWh w I kwartale 2019 roku).

bErHOiHy

- Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej: 4 922 GWh (wobec 4 968 GWh w I kwartale 2019 roku)" - czytamy w komunikacie.

"Grupa Energa wypracowała w I kwartale 2020 roku EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację oraz odpisy aktualizujące wartość niefinansowych aktywów trwałych) na poziomie 568 mln zł, co oznacza wzrost o 3% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. Na ukształtowanie się tego wyniku wpływ miały przede wszystkim:

a) EBITDA osiągnięta przez Linię Biznesową Dystrybucja w wysokości 493 mln zł. Kluczowym czynnikiem mającym negatywny wpływ na wynik tej Linii była niższa marża na dystrybucji ze stratami sieciowymi. Był to przede wszystkim efekt niekorzystnej wyceny szacunku niezafakturowanego strat sieciowych, mimo wzrostu marży zafakturowanej. Wyższe rok do roku były także koszty operacyjne. Wzrosły głównie koszty świadczeń pracowniczych oraz niektórych usług obcych (np. remonty, usługi inkasenckie), między innymi w związku ze wzrostem wynagrodzenia minimalnego. Niższe saldo na pozostałej działalności wynikało między innymi z wyższych kosztów podatku od nieruchomości.

b) EBITDA osiągnięta przez Linię Biznesową Wytwarzanie w wysokości 69 mln zł. W głównej mierze za obniżenie wyniku Linii odpowiedzialna była strona przychodowa (m.in. spadek przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej oraz usług systemowych Elektrowni w Ostrołęce oraz niższa produkcja w elektrowniach wodnych). W konsekwencji niższej produkcji ze źródeł konwencjonalnych odnotowano niższe koszty zużycia paliw do produkcji oraz zakupu uprawnień do emisji.

bErHOiHz

c) EBITDA osiągnięta przez Linię Biznesową Sprzedaż w wysokości 34 mln zł. Na wzrost wyniku w I kwartale 2020 roku, w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, zasadniczy wpływ miał efekt niskiej bazy porównawczej. Wyniki I kwartału 2019 roku (-95 mln zł na poziomie EBITDA) były niskie z uwagi na utratę przychodów wynikającą ze stosowania Ustawy "o cenach energii w 2019 roku". Przy braku rozporządzenia wykonawczego do tej Ustawy Linia Biznesowa Sprzedaż rozliczała zdecydowaną większość klientów po obniżonych cenach bez uwzględnienia należnych rekompensat wynikających z tej Ustawy. Szacowana utrata przychodu Linii Biznesowej z tego tytułu wyniosła 209 mln zł w I kwartale 2019 roku. Z kolei w I kwartale 2020 roku obowiązywała nowa taryfa dla gospodarstw domowych, której negatywny wpływ na wyniki bieżącego okresu został w znaczący sposób zneutralizowany poprzez wykorzystanie części rezerwy celowej utworzonej na koniec 2019 roku" - czytamy dalej.

Wpływ trwającej pandemii COVID-19 na EBITDA grupy w I kwartale 2020 roku, m.in. w postaci zmniejszenia wolumenu sprzedaży i dystrybucji energii, oszacowano na około 27 mln zł, podano również.

Spółka zastrzegła, że prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie.

Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosi ok. 1,34 GW. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 10,34 mld zł w 2018 r. Spółka jest notowana na GPW od 2013 r.

bErHOiHS
energetyka
giełda
wiadomości
Źródło:
ISBnews
KOMENTARZE
(0)