Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

GST AutoLeather ma 90 dni wyłączności na nabycie aktywów Groclinu na Ukrainie

0
Podziel się

Groclin podjął decyzję o rozpoczęciu procesu zbycia aktywów produkcyjnych zlokalizowanych głównie na terytorium Ukrainy, poinformowała spółka. Na mocy porozumienia GST AutoLeather Inc. ma wyłączność na nabycie aktywów produkcyjnych emitenta na okres 90 dni przy szacunkowej wartości transakcji na poziomie 4,5 mln USD.

GST AutoLeather ma 90 dni wyłączności na nabycie aktywów Groclinu na Ukrainie
bEpSHXIR

"Z końcem marca 2020 r. emitent bardzo istotnie ograniczył działalność produkcyjną, dostosowując ją do aktualnego poziomu zamówień. Jednocześnie emitent spodziewa się bardzo istotnego spadku poziomu przychodów oraz poziomu rentowności prowadzonej działalności. Prowadzone od wielu miesięcy procesy restrukturyzacyjne miały na celu zbycie aktywów, których posiadanie nie jest niezbędne do prowadzenia działalności w segmencie produkcji poszyć, obniżenie zadłużenia oraz ulokowanie produkcji na Ukrainie. Wszystkie te działania zostały przez emitenta zrealizowane. Jednakże obecna sytuacja powoduje, że zachodzi konieczność podjęcia istotnych decyzji dotyczących dalszych kierunków działalności emitenta" - czytamy w komunikacie.

Według spółki, aktualny model funkcjonowania (obejmujący skoncentrowanie produkcji na Ukrainie) powoduje, że spółka nie ma możliwości efektywnego wykorzystania programów pomocowych oferowanych polskim przedsiębiorcom, ponieważ znacząca część działalności produkcyjnej i związanych z tym kosztów, jest obecnie zlokalizowana na terytorium Ukrainy w spółce zależnej Groclin-Karpaty.

"Dodatkowo spółka boryka się z bieżącymi problemami, jakie pojawiają się w związku z ograniczeniami, które stopniowo wprowadzają władze Ukrainy. Mając na uwadze zaistniałą sytuację, emitent podjął decyzję o rozpoczęciu procesu sprzedaży aktywów produkcyjnych emitenta zlokalizowanych na terytorium Ukrainy. W dniu 2 kwietnia 2020 r. pomiędzy emitentem a GST AutoLeather Inc. z siedzibą w Rochester Hills podpisane zostało porozumienie, które przewiduje:

bEpSHXIT

- Udzielenie GST wyłączności na nabycie aktywów produkcyjnych emitenta na okres 90 dni,

- Zbadanie stanu aktywów przez GST, w tym w szczególności poprzez przeprowadzenie procesu due diligence,

- Ustalenie wstępnej listy aktywów objętych transakcją na: nieruchomości, maszyny i urządzenia oraz zapasy,

- Szacunkową wartość transakcji na poziomie 4,5 mln USD" - czytamy także.

bEpSHXIZ

Spółka zastrzegła, że podpisane porozumienie nie zobowiązuje GST do nabycia aktywów, a stanowi ustalenie podstawowych parametrów ewentualnej przyszłej transakcji.

"Niezależnie od powyższego emitent nadal podejmuje działania, które pozwolą na ograniczenie kosztów prowadzonej działalności oraz rozważa czasową zmianę profilu działalności prowadzonej na Ukrainie. Z uwagi na fakt, iż działania te są we wstępnej fazie, emitent o podjętych działaniach będzie informował w kolejnych raportach" - czytamy dalej.

Podstawowym przedmiotem działalności grupy Groclin jest produkcja i sprzedaż wyposażenia oraz akcesoriów samochodowych - poszyć foteli samochodowych w tkaninach, skórze naturalnej oraz poroflexie. Spółka jest notowana na GPW od 1998 r.

bEpSHXJu
Źródło:
ISBnews
KOMENTARZE
(0)