Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
I2DEV: strona spółki
11.12.2018, 18:43

I2D Zawarcie umowy inwestycyjnej dotyczącej wspólnej inwestycji w spółkę celową

W nawiązaniu do informacji przekazanej raportem bieżącym nr 20/2018 z dnia 13 marca 2018 r., Zarząd i2 Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) informuje, że w dniu 11 grudnia 2018 r. Spółka oraz jej spółka zależna i2 Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością P2 sp.k. z siedzibą we Wrocławiu („i2 sp. z o.o. P2 sp.k.”) oraz YIT Development sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie spółką zależną YIT Oyj notowaną na giełdzie Nasdaq w Helsinkach („Inwestor”) zawarli umowę inwestycyjną dotyczącą ich wspólnej inwestycji w spółkę celową („Spółka Celowa”) i jej podmioty zależne („Umowa Inwestycyjna”) oraz, pod warunkiem uprzedniego spełnienia się przesłanek określonych w Umowie Inwestycyjnej (warunek zawieszający), umowę wspólników Spółki Celowej („Umowa Wspólników”).
Zgodnie z Umową Inwestycyjną Spółka zawiąże Spółkę Celową, do której zostaną przeniesione wybrane nieruchomości oraz prawa i obowiązki z umów przedwstępnych sprzedaży nieruchomości oraz prawa i obowiązki w spółkach osobowych dotyczące projektów realizowanych lub których realizacja jest planowana przez Spółkę tj. projekt pod nazwą „Bulwar Staromiejski”, projekt „Ogrody Grabiszyńskie – etap 1 i 2, projekt „Awicenny”, projekt „Awicenny – etap 2”, projekt „Awicenny – etap 3”, projekt „Żegiestowska” jak również nieruchomości objęte umowami przedwstępnymi dotyczącymi nieruchomości przy ulicy Żegiestowskiej – etap 2 i Stalowej. Wraz z powyższymi nieruchomościami, prawami z umów przedwstępnych oraz prawami i obowiązkami w spółkach osobowych zostaną przeniesione związane z nimi zobowiązania wynikające z pożyczek w kwocie 91.118.242,30 złotych oraz kredyty bankowe. Pod warunkiem spełnienia się warunków określonych w Umowie Inwestycyjnej, jednakże nie później niż do 30 czerwca 2019 r., Inwestor zobowiązał się objąć nowoustanowione udziały oraz pokryć je wkładem pieniężnym w kwocie 50.000.000 zł, stając się wspólnikiem posiadającym 50% procent udziałów w Spółce Celowej. Ponadto w Umowie Wspólników Spółka oraz Inwestor uregulowały zasady wykonywania przysługujących im praw korporacyjnych w Spółce Celowej, jak również określiły, standardową w tego typu projektach, procedurę zbywania udziałów w Spółce Celowej. Jednocześnie w Umowie Wspólników Spółka zobowiązała się do nieprowadzenia działalności konkurencyjnej z wyłączeniem nieruchomości posiadanych w dacie umowy.

Inne komunikaty