Notowania

ACREBIT: strona spółki
15.03.2019, 18:00

ACR Nabycie akcji własnych

Zarząd Acrebit S.A. (dalej jako: 'Emitent' lub 'Spółka') informuje, iż w dniu 15 marca 2019 roku, dokonał nabycia akcji własnych w ramach realizacji programu skupu akcji własnych, który został podany do publicznej wiadomości w dniu 27 stycznia 2015 roku.
W związku z powyższym w dniu 15 marca 2019 roku, w transakcjach sesyjnych na rynku NewConnect, Zarząd nabył 1500 akcji Spółki po średniej cenie 1.04 zł za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 1560 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,054 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz 0,054 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Łączna liczba posiadanych przez Emitenta akcji własnych po rozliczeniu powyższej transakcji wyniesie 50 000 akcji, które stanowią 1,802 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz 1,802 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Inne komunikaty