Notowania

TIM: strona spółki
19.04.2019, 16:07

TIM Nabycie akcji przez osobę zarządzającą.

Zarząd TIM SA z siedzibą we Wrocławiu niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 19.04.2019 r Pan Piotr Tokarczuk – Członek Zarządu TIM SA, poinformował Spółkę o nabyciu akcji TIM SA.
W załączeniu do niniejszego raportu zamieszczamy powiadomienie otrzymane od Pana Piotra Tokarczuka.

Załączniki

Inne komunikaty