Notowania

TIM: strona spółki
10.05.2019, 21:57

TIM Kandydatura do Rady Nadzorczej TIM S.A..

TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu ( "TIM S.A.", "Spółka") informuje, iż w dniu 10 maja 2019 roku otrzymał zawiadomienie od Rockbridge TFI SA z siedzibą przy ul. Marszałkowskiej 142 w Warszawie – akcjonariusza TIM S.A. – o zgłoszeniu kandydatury Pana Krzysztofa Kaczmarczyka na Członka Rady Nadzorczej TIM S.A.
Kandydatura została złożona do rozpatrzenia w ramach porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A. zwołanego na 15 maja 2019 roku ( raport bieżący Spółki nr 13/2019 z dnia 18 kwietnia 2019 roku). Wraz z kandydaturą Spółka otrzymała życiorys zawodowy Pana Krzysztofa Kaczmarczyka oraz jego zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółki. Dokumenty te stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty