Notowania

TIM: strona spółki
13.05.2019, 15:21

TIM Kandydatura do Rady Nadzorczej TIM SA.

TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu („TIM S.A.”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 13 maja 2019 roku otrzymał zawiadomienie od Pana Krzysztofa Wieczorkowskiego – akcjonariusza TIM S.A. – o zgłoszeniu kandydatury Pana Andrzeja Kusza na Członka Rady Nadzorczej TIM S.A.
Kandydatura została złożona do rozpatrzenia w ramach porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A. zwołanego na 15 maja 2019 roku (raport bieżący Spółki nr 13/2019 z dnia 18 kwietnia 2019 roku).

Załączniki

Inne komunikaty