Notowania

TIM: strona spółki
15.05.2019, 14:42

TIM Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA w dniu 15.05.2019 r.

TIM SA z siedzibą we Wrocławiu w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA w dniu 15 maja 2019 r.
Jednocześnie TIM SA informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA w dniu 15 maja 2019 r. nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, jak również, iż wszystkie uchwały zostały podjęte.

Załączniki

Inne komunikaty