Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
I2DEV: strona spółki
3.06.2019, 8:52

I2D Przystąpienie Spółki do Programu Wspierania Płynności

Zarząd i2 Development S.A. („Emitent") informuje, iż z dniem 31 maja 2019 r. Spółka przystąpiła do Programu Wspierania Płynności. Z chwilą przystąpienia spółki do Programu Wpierania Płynności akcje spółki przestają być kwalifikowane do Strefy Niższej Płynności. Na podstawie Komunikatu Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 maja 2019 r. zmiana systemu notowań wynikająca z zaprzestania kwalifikacji akcji spółki do Strefy Niższej Płynności nastąpi począwszy od sesji giełdowej w dniu 5 czerwca 2019 r.

Inne komunikaty