Trwa ładowanie...
bEhVvPcR

Notowania

IMPEXMET: strona spółki
16.07.2019, 16:57

IPX Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2019

Zarząd Impexmetal S.A. informuje, iż skonsolidowany raport półroczny wraz z półrocznym skróconym sprawozdaniem finansowym za I półrocze 2019 roku, którego termin publikacji został określony w raporcie bieżącym Spółki nr 5/2019, na dzień 23 sierpnia 2019 roku, zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 12 września 2019 roku.
Szczegółowa podstawa prawna: § 80 ust. 2 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Inne komunikaty

bEhVvPdz