Trwa ładowanie...
bEijHafF

Notowania

IPX Informacja o transakcjach na akcjach Spółki

Impexmetal S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 9 sierpnia 2019 roku Spółka otrzymała od Boryszew S.A., jako podmiotu blisko związanego z członkiem Rady Nadzorczej Impexmetal S.A., powiadomienie sporządzone na podstawie art. 19 Rozporządzenia MAR o nabyciu przez Boryszew S.A. w dniu 9 sierpnia 2019 roku 220.000 akcji Spółki po średniej cenie 4,25 PLN za jedną akcję. Transakcje zostały zawarte na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Treść powiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.

Załączniki

Inne komunikaty

bEijHagn