Trwa ładowanie...

Notowania

ACREBIT: strona spółki
16.06.2020, 21:30

ACR Planowana zmiana przedmiotu działalności Emitenta. Rozpoczęcie negocjacji dot. nabycia nowych aktywów

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 5/2020 z dnia 29 maja 2020 roku, Zarząd Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że w wyniku przeglądu opcji strategicznych, podjął decyzję o zaproponowaniu akcjonariuszom zmiany przedmiotu działalności Emitenta. W związku z powyższym Zarząd podjął jednocześnie decyzję o rozpoczęciu prowadzenia negocjacji mających na celu uzgodnienie warunków pozyskania (nabycia) aktywów oraz kompetencji niezbędnych do prowadzenia tej nowej działalności. Zarząd Emitenta zakłada, że po zakończeniu tych negocjacji zaproponuje akcjonariuszom dokonanie zmiany przedmiotu działalności Emitenta oraz zawarcie umowy lub umów mających na celu nabycie tych nowych aktywów i kompetencji oraz zbycie obecnie posiadanego przedsiębiorstwa Emitenta (w tym wszystkich aktywów służących do prowadzenia obecnej działalności).
W efekcie dokonanego przeglądu opcji strategicznych Zarząd Emitenta uważa, że zmiana przedmiotu działalności Emitenta jest najkorzystniejsza w obecnej sytuacji Emitenta i może przyczynić się do zwiększania wartości Emitenta oraz tym samym zwiększania wartości akcji Emitenta. Zarząd Emitenta doszedł do takiego wniosku także w wyniku ustalenia, że pozyskanie inwestora, który dofinansuje bieżącą działalność Emitenta i tym samym zapewni utrzymanie prowadzonej dotychczas działalności, może być bardzo utrudnione w związku z obecną niepewnością gospodarczą. Emitent będzie informował o wyniku prowadzonych negocjacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w formie raportów bieżących.

Inne komunikaty