Trwa ładowanie...
bDIUmzyZ

Notowania

I2DEV: strona spółki
23.06.2020, 9:57

I2D Uchwała Zarządu i2 Development S.A. w przedmiocie rozliczenia części wyemitowanych obligacji serii J

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2020 z 5 marca 2020 roku, Zarząd i2 Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) informuje, iż w związku z nieziszczeniem się warunku opisanego w punkcie 16. Warunków Emisji Obligacji, Emitent zobowiązany jest do rozliczenia części wyemitowanych obligacji serii J, tj. 3.000 sztuk o łącznej wartości nominalnej 3.000.000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych). Stosowna uchwała została podjęta w dniu 23 czerwca 2020 roku, a termin rozliczenia ustalono na dzień 7 lipca 2020 roku.
W związku z powyższym Emitent zwróci się do KDPW z prośbą o umorzenie przedmiotowych obligacji zgodnie z obowiązującymi regulaminami i procedurami przyjętymi przez KDPW. Po przeprowadzeniu umorzenia przez KDPW, ilość obligacji oznaczonych kodem PLO222400023 wynosić będzie 17.000 sztuk (słownie: siedemnaście tysięcy).

Inne komunikaty

bDIUmzzH