Trwa ładowanie...
bDHTSJqt

Notowania

I2DEV: strona spółki
29.06.2020, 10:00

I2D Nabycie obligacji własnych w celu umorzenia

Zarząd spółki i2 Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”), informuje, że w dniu 26 czerwca 2020 roku, działając na podstawie art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach (Dz. U. 2015, poz. 238) nabył 281 sztuk obligacji serii F Emitenta o wartości nominalnej 100 zł każda, wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Zarządu Spółki z dnia 2 lutego 2018 roku, zmienionej uchwałą Zarządu Spółki z dnia 2 marca 2018 roku oraz uchwałą Zarządu Spółki z dnia 4 czerwca 2018 roku oraz uchwały Zarządu Spółki z dnia 7 czerwca 2018 roku, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLI2DVL00071” [dalej: Obligacje]. Łączna wartość nominalna nabycia Obligacji wyniosła 28.100,00 zł, zaś średnia jednostkowa cena nabycia wyniosła: 99,01 zł (wraz z należnymi odsetkami). Przedmiotowe transakcje zostały zawarte w drodze składania zleceń maklerskich w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na rynku Catalyst. Przyczyną i celem nabycia Obligacji jest ich umorzenie.

Inne komunikaty

bDHTSJrb