Trwa ładowanie...
bDKbVMvF

Notowania

I2DEV: strona spółki
13.08.2020, 17:36

I2D Uchwała Zarządu w przedmiocie całościowego, przedterminowego wykupu obligacji serii G

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 51/2020 z dnia 13 sierpnia 2020 roku, Zarząd spółki i2 Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) informuje, że w dniu 13 sierpnia 2020 roku Emitent podjął uchwałę o dokonaniu całościowego, przedterminowego wykupu obligacji serii G o wartości nominalnej 1.000,00 zł (tysiąc złotych) każda, wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Zarządu Spółki z dnia 24 sierpnia 2018 roku, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLI2DVL00089” [dalej: Obligacje].
Całościowy, przedterminowy wykup Obligacji zostanie przeprowadzony zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji poprzez zapłatę na rzecz Obligatariusza za każdą wykupowaną Obligację Należności Głównej wraz z należnymi, a niezapłaconymi odsetkami wyliczonymi zgodnie z Warunkami Emisji. Termin wykupu przypadać będzie w najbliższym dniu odsetkowym, tj. 14 września 2020 roku.

Inne komunikaty

bDKbVMwn