Trwa ładowanie...
bDSqtkdh

Notowania

TXM: strona spółki
3.12.2020, 6:30

TXM Piąte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

Zarząd Spółki TXM S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1798 z późn. zm.) moc obowiązująca dokumentów akcji w formie materialnej, wydanych przez Spółkę, wygasa z dniem 1 marca 2021 roku.
W związku z powyższym, w oparciu o art. 16 ww. ustawy, Zarząd Spółki wzywa Akcjonariuszy TXM S.A., posiadających niezdematerializowane akcje Emitenta, do złożenia posiadanych dokumentów akcji w Spółce, celem przeprowadzenia ich dematerializacji poprzez rejestrację akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych i zapisania ich na rachunkach papierów wartościowych. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Emitenta pod adresem Al. Jerozolimskie 200/209, 02-486 Warszawa, w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 14:00. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym Akcjonariuszowi. Przedmiotowe wezwanie jest piątym spośród pięciu wymaganych ww. przepisami prawa.

Inne komunikaty

bDSqtkdP