Trwa ładowanie...
bDUqDWGd

Notowania

TXM: strona spółki
29.01.2021, 17:30

TXM Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku

Zarząd TXM S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje o terminach przekazywania raportów okresowych w roku 2021:
• jednostkowy raport roczny za 2020 r. zostanie przekazany w dniu 30 kwietnia 2021 r. (piątek), • jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2021 r. zostanie przekazany w dniu 31 maja 2021 r. (poniedziałek), • jednostkowy raport półroczny za I połowę 2021 r. zostanie przekazany w dniu 30 września 2021 r. (czwartek), • jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2021 r. zostanie przekazany w dniu 29 listopada 2021 r. (poniedziałek). Jednocześnie Emitent informuje, iż na podstawie §79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Spółka nie będzie przekazywała raportu kwartalnego za IV kwartał roku obrotowego 2020 r. i II kwartał roku obrotowego 2021 r. Podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Inne komunikaty

bDUqDWGL