Trwa ładowanie...
bEifUJed

Notowania

I2DEV: strona spółki
2.03.2021, 8:59

I2D Częściowy, przedterminowy wykup obligacji serii J

Zarząd spółki i2 Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) informuje, iż w dniu 1 marca 2021 roku Emitent dokonał częściowego, przedterminowego wykupu 8.500 sztuk obligacji serii J o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda i łącznej wartości nominalnej 8.500.000 zł (osiem milionów pięćset tysięcy złotych).
Częściowy, przedterminowy wykup został przeprowadzony zgodnie z zasadami opisanymi w Warunkach Emisji Obligacji będących załącznikiem do Uchwały Zarządu Emitenta z dnia 18 lutego 2020 roku.

Inne komunikaty

bEifUJeL