Trwa ładowanie...
bEiRnjwB

Notowania

TIM: strona spółki
12.03.2021, 18:30

TIM Powołanie Członków Zarządu TIM S.A..

TIM SA z siedzibą we Wrocławiu, działając zgodnie z § 5 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ( Dz. U. z 2018r., poz 757) informuje, iż Rada Nadzorcza TIM S.A., działając w związku z faktem, iż z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe TIM S.A. za rok 2020 wygasną mandaty Członków Zarządu TIM S.A., w dniu 12.03.2021 r powołała Zarząd TIM S.A na nową kadencję w następującym składzie:
Krzysztof Folta – Prezes Zarządu, Piotr Nosal – Członek Zarządu, Piotr Tokarczuk – Członek Zarządu. Wspólna kadencja Członków Zarządu TIM S.A. rozpocznie się od dnia następnego po dniu w którym odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA zatwierdzające sprawozdanie finansowe TIM S.A. za rok 2020 i zakończy się z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe TIM S.A. za rok 2023. W załączeniu Spółka przekazuje szczegółowe informacje dotyczące osób wchodzących w skład Zarządu TIM S.A. tj. posiadane wykształcenie, kwalifikacje, zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej.

Załączniki

Inne komunikaty

bEiRnjxj