Trwa ładowanie...
bEgXMCdh

Notowania

ACREBIT: strona spółki
24.03.2021, 16:32

ACR Zmiana stanu posiadania

Zarząd Yoshi Innovation S.A. z siedzibą w Chorzowie (dawniej: Acrebit spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie) (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym Emitent otrzymał od Pana Damiana Kubery ("Zawiadamiający") zawiadomienie z dnia 24 marca 2021 roku sporządzone na podstawie art. 69 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 2080) informujące o zmianie udziału Zawiadamiającego w kapitale zakładowym Emitenta i ogólnej liczbie głosów w Spółce.
Emitent w załączeniu umieszcza skan zawiadomienia, o którym mowa powyżej.

Załączniki

Inne komunikaty

bEgXMCdP