Trwa ładowanie...
bEqIyoiJ

Notowania

ACREBIT: strona spółki
13.05.2021, 15:02

YOS Zawarcie umowy z firmą M.I.C. INDUSTRIES, INC z USA o wyłączne przedstawicielstwo tej firmy w Polsce przez Emitenta

Zarząd Yoshi Innovation S.A. z siedzibą w Chorzowie (dalej "Spółka", "Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 13/2021 z dnia 6 maja 2021 roku, informuje, iż rezultatem współpracy podjętej z amerykańską firmą M.I.C. INDUSTRIES, INC. (dalej: „M.I.C. INDUSTRIES, INC”) na mocy zawartego listu intencyjnego, jest podpisanie w dniu 2021-05-12 umowy o wyłączne przedstawicielstwo tej firmy w Polsce w przez Emitenta w zakresie oferowania unikalnej w świecie technologii i urządzeń UBM do szybkiego stawiania hal stalowych i innych budynków, o różnym przeznaczeniu (dalej: „Umowa”).
Umowa została zawarta na rok z możliwością jej automatycznego przedłużenia. Zgodnie z postanowieniami Umowy, rolą Emitenta jest pozyskiwanie na terenie Polski klientów dla firmy M.I.C. INDUSTRIES, INC , która będzie bezpośrednią stroną umowy z pozyskanym kontrahentem i będzie bezpośrednio dostarczała urządzenia UBM i udostępniał technologię, łącznie ze szkoleniem personelu. Wynagrodzenie Emitenta z tytułu podpisanej Umowy zostało między stronami określone jako prowizja liczona od wartości kontraktu zawartego między M.I.C. INDUSTRIES, INC., a pozyskanym przez Emitenta kontrahentem. W pozostałym zakresie Umowa zawiera postanowienia typowe dla tego typu umów. Na podstawie zawartej Umowy, Emitent został wyłącznym przedstawicielem M.I.C. INDUSTRIES, INC w zakresie wskazanym w Umowie na terenie Polski. Celem realizowanej współpracy jest rozszerzenie działalności Emitenta przez oferowanie innowacyjnej technologii pochodzącej z rynku amerykańskiego i dywersyfikacja źródeł przychodów. Zarząd Emitenta przekazuje niniejszą informację z uwagi na fakt, iż jest to informacja istotna z punktu widzenia interesów spółki i w pełni zgodna z przyjętą strategią rozwoju na lata 2021-2023.

Inne komunikaty

bEqIyojr