Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
ATCCARGO: strona spółki
31.05.2022, 18:23

ATA Informacja o osiągnięciu znacznego pakietu akcji przez akcjonariuszy Spółki, których łączy porozumienie.

Zarząd Spółki ATC Cargo S.A. z siedzibą w Gdyni (dalej: "Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 31 maja 2022 roku, otrzymał zawiadomienie od akcjonariusza Spółki Piotra Ignasiaka (dalej: Akcjonariusz), który działając jako strona porozumienia akcjonariuszy z dnia 21 maja 2021 roku, poinformował Spółkę, że w związku z nabyciem przez akcjonariusza Spółki „WBW INVEST” Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu akcji Spółki doszło do przekroczenia przez członków powyższego porozumienia to jest Arkadiusza Ignasiaka, Piotra Ignasiaka oraz Jacka Szczegodzińskiego 33 i 1/3% ogólnej liczby głosów w Spółce.
Pełna treść złożonego przez Akcjonariusza zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Osoby reprezentujące Spółkę: · Marcin Karczewski - Prezes Zarządu · Wiktor Bąk - Wiceprezes Zarządu

Załączniki

Inne komunikaty