Trwa ładowanie...
Notowania

YOS Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu z dnia 30 czerwca 2022 r.

Zarząd Yoshi Innovation S.A. z siedzibą w Chorzowie (dalej "Spółka", "Emitent") przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2022 roku (dalej: „ZWZ”):
1. Marcin Sprawka -liczba głosów przysługujących na ZWZ – 5.260.739 -udział w głosach na ZWZ – 43,21% -udział w ogólnej liczbie głosów na dzień ZWZ – 23,77% 2. Michał Przyłęcki -liczba głosów przysługujących na ZWZ – 1.000.000 -udział w głosach na ZWZ – 8,21% -udział w ogólnej liczbie głosów na dzień ZWZ – 4,52% 3. Damian Kubera -liczba głosów przysługujących na ZWZ – 5.914.554 -udział w głosach na ZWZ – 48,58% -udział w ogólnej liczbie głosów na dzień ZWZ – 26,72% Osoby reprezentujące Spółkę: Marcin Sprawka – Prezes Zarządu

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2022-12-06
YOS Otrzymanie sprawozdania z badań certyfikacyjnych urządzenia hiperbarycznego
1,47
-1,37
2022-11-14
YOS Raport okresowy za III kwartał 2022 roku
1,74
+8,62
2022-11-14
YOS Rozpoczęcie rozmów z potencjalnym inwestorem
1,74
+2,87
2022-10-14
YOS Uzyskanie dofinansowania na uruchomienie projektu „Stabilobaby”
3,00
0,00
2022-10-11
YOS Uzyskanie dofinansowania na uruchomienie projektu „Skaner Ran”
2,92
0,00
2022-09-27
YOS Wprowadzenie nowego produktu do sprzedaży
3,05
-0,33
2022-09-20
YOS Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu
3,43
-6,71
2022-08-10
YOS Zawarcie umowy dystrybucyjnej
2,50
+3,20
2022-07-01
YOS Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu z dnia 30 czerwca 2022 r.
2,88
-7,99
2022-06-14
YOS Zawarcie umowy o współpracy i transferze technologii
3,57
+1,96