Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

SWG Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SECO/WARWICK S.A., które odbyło się w dniu 7 czerwca 2023 roku

Zarząd SECO/WARWICK S.A. informuje, iż akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 7 czerwca 2023 r. byli:
1) SW Holding Sp. z o.o., 3.387.139 akcji, które uprawniały do 3.387.139 głosów, co stanowiło 64,30% głosów na ZWZ oraz 32,89% ogólnej liczby głosów. 2) SPRUCE HOLDING, LLC, 1.091.952 akcji, które uprawniały do 1.091.952 głosów, co stanowiło 20,73% głosów na ZWZ oraz 10,60% ogólnej liczby głosów. 3) Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny, 789.000 akcji, które uprawniały do 789.000 głosów, co stanowiło 14,98% głosów na ZWZ oraz 7,66% ogólnej liczby głosów. Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5%

Inne komunikaty