Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

SWG Zawiadomienie o zmianie udziałów w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów spółki SECO/WARWICK S.A.

Zarząd SECO/WARWICK S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym wpłynęło do Spółki zawiadomienie od Generali Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A. przekazane w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Treść otrzymanego zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty