Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
TIM: strona spółki
25.01.2024, 15:29

TIM Zawiadomienie o spełnieniu warunku ogłoszonego wezwania na sprzedaż akcji TIM S.A.

W nawiązaniu do ogłoszonego w dniu 21 września 2023 r. przez FEGA & Schmitt Elektrogroßhandel GmbH z siedzibą w Ansbach, Niemcy („Wzywający”) na podstawie art. 72a ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2022 roku poz. 2554 t.j.) wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki TIM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka” i odpowiednio „Wezwanie”) oraz raportu bieżącego Spółki nr 33/2023 z dnia 02.10.2023 r., Zarząd Spółki informuje, że w dniu 25 stycznia 2024 roku otrzymał informację o uzyskaniu zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu przez Wzywającego bezpośredniej kontroli nad Spółką w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275).
W związku z otrzymaniem zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na dokonanie koncentracji Wzywający poinformował Spółkę, że zamierza rozliczyć Wezwanie do końca stycznia 2024 roku.

Inne komunikaty