Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
TIM: strona spółki
1.02.2024, 20:28

TIM Zawiadomienie o zmniejszeniu stanu posiadania akcji TIM S.A.

Działając na podstawie art. 70 pkt.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2022, poz 2554) TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu („TIM S.A.” lub „Spółka”) informuje, iż w dniu 01.02.2024 roku Spółka została poinformowana przez Nationale - Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. o zmniejszeniu stanu posiadania akcji Spółki poniżej 5 % głosów na Walnym Zgromadzeniu TIM S.A.
Otrzymane zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty