Trwa ładowanie...

Notowania

Spółki GPW

DataSpółkaTytułKursZmiana
2020-09-25
INTERBUD
ITB Zawarcie przez spółkę zależną umowy na opracowanie koncepcji nowej inwestycji w Lublinie
0,68
+2,94
2020-09-24
INTERBUD
ITB PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
0,68
2020-09-24
INTERBUD
ITB Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji w Spółce
0,68
+2,94
2020-09-21
INTERBUD
ITB Zmiana terminu publikacji raportu za I półrocze 2020 r.
0,68
0,00
2020-09-18
INTERBUD
ITB Aktualizacja nt. zawartej umowy o roboty budowlane
0,68
0,00
2020-09-17
INTERBUD
ITB Aneks do poza układowego porozumienia w sprawie spłaty wierzytelności z Bankiem BPS
0,68
0,00
2020-09-17
INTERBUD
ITB Zawarcie przez Emitenta aneksu do umowy na opracowanie koncepcji nowej inwestycji w Lublinie
0,68
0,00
2020-09-04
INTERBUD
ITB Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji w Spółce
0,62
0,00
2020-09-03
INTERBUD
ITB Zawarcie przez Emitenta umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości gruntowych
0,68
-8,82
2020-08-20
INTERBUD
ITB Aktualizacja nt. zawartej umowy o roboty budowlane
0,51
+11,76
2020-07-31
INTERBUD
ITB Aktualizacja nt. zawartej umowy o roboty budowlane
0,57
-8,77
2020-07-30
INTERBUD
ITB Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w spółce zależnej
0,56
+1,79
2020-06-25
INTERBUD
ITB Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu INTERBUD-LUBLIN S.A. w dniu 25 czerwca 2020 r.
0,66
-8,40
2020-06-25
INTERBUD
ITB Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERBUD-LUBLIN S.A.
0,66
-8,40
2020-06-18
INTERBUD
ITB Zawarcie przez spółkę zależną przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości gruntowej
0,51
+12,87
2020-06-15
INTERBUD
ITB Zawarcie przez spółkę zależną umowy sprzedaży lokalu usługowego
0,66
-8,40
2020-06-10
INTERBUD
ITB Zawarcie przez Emitenta umów sprzedaży nieruchomości gruntowych
0,60
+9,17
2020-05-29
INTERBUD
ITB Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERBUD-LUBLIN S.A.
0,61
-9,84
2020-05-29
INTERBUD
ITB Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Interbud-Lublin S.A. na dzień 25 czerwca 2020 roku
0,61
-9,84
2020-05-29
INTERBUD
ITB QSr 1/2020: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
0,61
-9,84
  • Poprzednia strona
  • z 26
  • Następna strona