Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

Spółki GPW

DataSpółkaTytułKursZmiana
2024-06-07
NEWAG
NWG Zaopiniowanie przez Radę Nadzorczą projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
27,10
0,00
2024-05-28
NEWAG
NWG Wprowadzenie na wniosek akcjonariusza zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
29,10
-1,37
2024-05-20
NEWAG
NWG Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał
28,00
0,00
2024-05-17
NEWAG
NWG QSr 1/2024: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
28,00
0,00
2024-05-17
NEWAG
NWG Rekomendacja Rady Nadzorczej w przedmiocie podziału zysku za rok 2023
28,00
0,00
2024-05-17
NEWAG
NWG Rekomendacja Zarządu w przedmiocie podziału zysku za rok 2023
28,00
-1,43
2024-04-19
NEWAG
NWG SRR /2023: formularz dla skonsolidowanych raportów rocznych sporządzonych wg MSR
22,90
-0,44
2024-04-19
NEWAG
NWG RR /2023: formularz dla raportów rocznych
22,90
-0,44
2024-04-16
NEWAG
NWG Wstępne jednostkowe i skonsolidowane wyniki finansowe za rok 2023
21,30
+2,35
2024-04-16
NEWAG
NWG Skorzystanie przez Zamawiającego z opcji zamówienia dodatkowych elektrycznych zespołów trakcyjnych
21,30
+3,29
2024-04-10
NEWAG
NWG Skorzystanie przez Zamawiającego z opcji zamówienia dodatkowych elektrycznych zespołów trakcyjnych
21,40
0,00
2024-03-28
NEWAG
NWG Zawarcie umów sprzedaży i utrzymania lokomotyw elektrycznych
21,30
+4,23
2024-03-15
NEWAG
NWG Informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem
20,70
0,00
2024-03-06
NEWAG
NWG Skorzystanie przez Zamawiającego z opcji zamówienia dodatkowych elektrycznych zespołów trakcyjnych
20,30
+2,46
2024-02-29
NEWAG
NWG Zawarcie umowy na dostawę elektrycznych zespołów trakcyjnych
20,60
+1,46
2024-02-08
NEWAG
NWG Zawarcie umowy na dostawę lokomotyw elektrycznych
20,70
+2,42
2024-01-26
NEWAG
NWG Daty przekazywania raportów okresowych w 2024 roku
20,10
0,00
2024-01-10
NEWAG
NWG Zawarcie umowy na dostawę i utrzymanie lokomotyw elektrycznych
21,50
+0,93
2024-01-05
NEWAG
NWG Skorzystanie przez Zamawiającego z opcji zamówienia dodatkowych lokomotyw elektrycznych
20,00
+0,50
2023-12-20
NEWAG
NWG Zawarcie umowy na dostawę i utrzymanie lokomotyw elektrycznych
21,50
+0,93
  • Poprzednia strona
  • z 23
  • Następna strona