Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

Spółki GPW

DataSpółkaTytułKursZmiana
2024-01-15
PBG
PBG Terminarz raportów finansowych, które publikowane będą w 2024 roku
0,03
0,00
2023-11-29
PBG
PBG QSr 3/2023: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
0,02
0,00
2023-10-31
PBG
PBG Upływ terminu dla zamknięcia transakcji przewidzianej w Wstępnej umowie inwestycyjnej z dnia 25 sierpnia 2023 roku
2023-10-13
PBG
PBG PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
2023-10-13
PBG
PBG Śródrocznego Skrócone Sprawozdanie Finansowe PBG oraz GK PBG za 1 półrocze 2023 roku - korekta
2023-09-29
PBG
PBG PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
2023-09-29
PBG
PBG Zawarcie Porozumienia w zakresie rozwiązania Umowy o współpracy z dnia 24 października 2017 roku
2023-09-27
PBG
PBG Powzięcie informacji o wydaniu postanowienia o stwierdzeniu zawarcia układu
2023-08-25
PBG
PBG Zawarcie wstępnej umowy inwestycyjnej dotyczącej objęcia akcji RAFAKO S.A. oraz nabycia akcji RAFAKO S.A. posiadanych bezpośrednio lub pośrednio przez PBG S.A. w restrukturyzacji w likwidacji.
2023-08-08
PBG
PBG Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
2023-08-08
PBG
PBG Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PBG S.A. w restrukturyzacji w likwidacji w dniu 8 sierpnia 2023 roku
2023-08-07
PBG
PBG Informacja o przebiegu głosowania pisemnego nad układem oraz złożenia wniosku o stwierdzenie jego przyjęcia
2023-07-25
PBG
PBG Otrzymanie oferty na zakup akcji RAFAKO S.A. należących bezpośrednio i pośrednio do Spółki oraz rozpoczęcie procesu negocjacji sprzedaży
2023-07-12
PBG
PBG Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji w likwidacji na dzień 8 sierpnia 2023 roku oraz projekty uchwał.
2023-06-29
PBG
PBG Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
2023-06-29
PBG
PBG Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PBG S.A. w restrukturyzacji w likwidacji w dniu 29 czerwca 2023 roku
2023-06-28
PBG
PBG Drugie zawiadomienie o zamiarze podziału spółki PBG Spółka Akcyjna w restrukturyzacji w likwidacji
2023-06-21
PBG
PBG Odstąpienie od Umowy Warunkowej Sprzedaży akcji RAFAKO S.A. oraz udziałów Multaros
2023-06-07
PBG
PBG Złożenie w sądzie propozycji układowych Spółki
2023-06-07
PBG
PBG Pierwsze zawiadomienie o zamiarze podziału spółki PBG Spółka Akcyjna w restrukturyzacji w likwidacji
  • Poprzednia strona
  • z 92
  • Następna strona