Notowania

DataTytułKursZmiana
2019-06-28
BLU Informacja o akcjonariuszach dysponujących ponad 5% głosów na ZWZ Blumerang Investors S.A. w dniu 28.06.2019r.
0,20
0,00
2019-05-31
BLU Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
0,20
0,00
2018-06-12
BLU Informacja o akcjonariuszach dysponujących ponad 5% głosów na ZWZ Blumerang Investors S.A. w dniu 12.06.2018r.
0,47
0,00
2018-05-16
BLU Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
0,47
0,00
2018-03-30
BLU Zbycie akcji
2018-03-13
BLU Objęcie Certyfikatów Inwestycyjnych serii 048 LMB FIZAN
2018-02-27
BLU Zbycie akcji
0,47
2017-06-12
BLU Informacja o akcjonariuszach dysponujących ponad 5% głosów na ZWZ Blumerang Investors S.A. w dniu 12.06.2017r.
2017-05-16
BLU Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
0,63
-4,76
2016-09-08
BLU zmiana po podwyższeniu kapitału
0,63
0,00
2016-06-09
BLU Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
0,66
+4,55
2016-05-13
BLU Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2016-02-01
BLU Nabycie akcji przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych
0,78
-2,56
2015-12-16
BLU Transakcje Emitenta dokonane przez Członka Zarządu
0,85
+1,18
2015-12-10
BLU Transakcje Emitenta dokonane przez Członka Zarządu
0,75
+10,67
2015-12-03
BLU Transakcje Emitenta dokonane przez Członka Zarządu
0,80
+6,25
2015-10-26
BLU Transakcje emitenta dokonane przez Członka Zarządu
1,10
+18,18
2015-10-09
BLU Transakcje akcjami Emitenta dokonane przez Członka Zarządu
1,10
0,00
2015-10-05
BLU Korekta raportu "Transakcje akcjami Emitenta dokonane przez Członka Zarządu"
0,95
+4,21
2015-10-02
BLU Transakcje akcjami Emitenta dokonane przez Członka Zarządu
0,80
+18,75
  • Poprzednia strona
  • z 2
  • Następna strona