Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Szukaj spółki
Wybierz spółkę
Wybierz sektor
Data Spółka Tytuł komunikatu Kurs * Zmiana *
2018-08-09 19:10 CCC CCC Wstępne wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej CCC za drugi kwartał 2018r. 215,00 -1,40
2018-08-01 12:01 CCC CCC raport za lipiec 2018 225,00 -4,18
2018-07-24 16:52 CCC CCC Komunikat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w sprawie rejestracji akcji serii E Spółki 205,60 +4,09
2018-07-23 11:09 CCC CCC Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii E Spółki CCC S.A. 202,00 +1,78
2018-07-20 17:23 CCC CCC Warunkowa rejestracja akcji serii E w KDPW 202,00 +1,78
2018-07-19 18:09 CCC CCC Informacja o transakcjach na akcjach Spółki CCC S.A. uzyskana w trybie art. 19 MAR 191,50 +4,44
2018-07-17 15:47 CCC CCC rejestracja obligacji serii 1/2018 w KDPW 202,80
2018-07-09 16:17 CCC CCC Wycofanie z KDPW obligacji serii 1/2014 w związku z ich umorzeniem związanym z refinansowaniem 196,70 +4,52
2018-07-02 12:34 CCC CCC Raport miesięczny za czerwiec 2018 207,00 -1,45
2018-06-29 21:52 CCC CCC Nabycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa 207,00
2018-06-29 18:31 CCC CCC Realizacja praw z warrantów subskrypcyjnych serii A i objęciu Akcji serii E w związku z realizacją Programu Motywacyjnego 2013-2015 214,60 -3,54
2018-06-29 18:27 CCC CCC Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej do raportu bieżącego 30/2018 214,60 -3,54
2018-06-29 15:42 CCC CCC Emisja Obligacji 1/2018 i podjęcie decyzji o umorzeniu części obligacji serii 1/2014 214,60 -3,54
2018-06-25 18:25 CCC CCC Podjęcie decyzji o umorzeniu części obligacji serii 1/2014 220,00 -0,45
2018-06-21 15:37 CCC CCC Podjęcie decyzji o emisji obligacji serii 1/2018 228,00 -4,30
2018-06-20 15:12 CCC CCC Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA 226,80 +0,53
2018-06-19 16:07 CCC CCC Uchwały podjęte przez ZWZA CCC S.A. w dniu 19 czerwca 2018 roku 234,00 -3,08
2018-06-19 13:28 CCC CCC Uchwała ZWZA CCC S.A. w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2017 234,00 -3,08
2018-06-18 14:48 CCC CCC Nabycie przez spółkę zależną od Emitenta pakietu większościowego spółki Karl Voegele AG (?Voegele?) oraz dokonanie cesji wierzytelności z pożyczki udzielonej Voegele przez akcjonariusza. 240,60 -2,74
2018-06-11 17:29 CCC CCC Zmiany do Programu emisji obligacji oraz podjęcie rozmów z Obligatariuszami Serii 1/2014 240,00 -0,33
?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
Walor Kurs Zm.[%] Obrót
[mln]
CCC SA 206,40 -1,24 11,73
Statystyka sesji
Największe Wzrosty
Walor Kurs Zm. [%] Obrót [mln]
Sescom SA 27,00 +28,57 0,03
Starhedge SA 0,48 +23,08 0,00
PBS Finanse SA 0,69 +13,11 0,00
Największe Spadki
Walor Kurs Zm. [%] Obrót [mln]
Kopex SA 2,10 -11,39 1,96
Quantum Software SA 18,50 -11,06 0,05
Zastal SA 0,61 -10,29 0,01