Notowania

DataTytułKursZmiana
2019-02-18
CCC Zawarcie aneksów do umów kredytowych przez spółkę zależną Emitenta
173,50
-0,06
2019-02-01
CCC Raport miesięczny za styczeń 2019
178,80
0,00
2019-01-31
CCC Nabycie przez Emitenta pakietu mniejszościowego udziałów w spółce HR Group Holding S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu oraz zbycie 100% udziałów w spółce zależnej CCC Germany GmbH
178,80
0,00
2019-01-16
CCC Rejestracja przez sąd zmiany Statutu Spółki oraz zmiany wysokości kapitału zakładowego
187,20
-0,64
2019-01-08
CCC Ziszczenie się jednego z warunków zawieszających zamknięcie transakcji sprzedaży 100% udziałów w spółce zależnej, CCC Germany GmbH, oraz nabycia pakietu mniejszościowego udziałów w spółce HR Group Holding S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu
185,50
0,00
2019-01-04
CCC Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku
186,00
-1,88
2019-01-02
CCC Raport miesięczny za grudzień 2018
193,30
+1,40
2018-12-28
CCC Zawarcie aneksu do umowy kredytowej przez spółkę zależną Emitenta oraz aneksu do umowy poręczenia udzielonego przez Emitenta
190,10
+1,68
2018-12-27
CCC Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii 1/2018
193,40
-1,96
2018-12-20
CCC Zawarcie umowy kredytowej przez Emitenta i podmiot zależny
199,10
0,00
2018-12-20
CCC Zawarcie aneksu do umowy kredytowej przez spółkę zależną Emitenta
205,80
-3,26
2018-12-07
CCC Ogłoszenie przez CCC S.A. wezwania do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji spółki Gino Rossi S.A. oraz zawarcie z bankiem PKO BP S.A. warunkowej umowy sprzedaży wierzytelności spółki Gino Rossi S.A.
203,20
+0,49
2018-12-06
CCC Zmiana udziałów w ogólnej liczbie głosów w spółce CCC S.A.
208,60
-2,59
2018-12-03
CCC Raport miesięczny za listopad 2018
210,20
-1,52
2018-11-24
CCC Zawarcie przez CCC S.A. warunkowej umowy sprzedaży 100% udziałów w spółce zależnej, CCC Germany GmbH, warunkowych umów nabycia mniejszościowego pakietu (docelowo 30,55%) udziałów w spółce HR Group Holding, oraz dodatkowych umów transakcyjnych i handlowych
187,00
+2,89
2018-11-16
CCC Zawarcie aneksu do umowy kredytowej przez spółkę zależną Emitenta
181,80
-0,55
2018-11-09
CCC QSr 3/2018: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
193,70
0,00
2018-11-08
CCC Ujawnienie opóźnionej informacji o zawarciu przez CCC S.A. porozumienia term sheet przewidującego wstępne warunki transakcji obejmującej nabycie przez CCC S.A. pakietu mniejszościowego udziałów w spółce HR Group Holding S.à r.l z siedzibą w Luksemburgu oraz zbycie przez CCC S.A. wszystkich udziałów w spółce pod firmą CCC Germany GmbH z siedzibą we Frankfurcie nad Menem oraz podjęciu przez Zarząd Spółki decyzji w sprawie kontunuowania negocjacji zmierzających do ustalen
181,40
+6,78
2018-11-05
CCC Raport miesięczny za październik 2018
173,60
+3,40
2018-10-26
CCC Wstępne wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej CCC za trzeci kwartał 2018r.
198,00
-1,82
  • Poprzednia strona
  • z 53
  • Następna strona