Notowania

DataTytułKursZmiana
2018-12-07
CCC Ogłoszenie przez CCC S.A. wezwania do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji spółki Gino Rossi S.A. oraz zawarcie z bankiem PKO BP S.A. warunkowej umowy sprzedaży wierzytelności spółki Gino Rossi S.A.
203,20
+0,49
2018-12-06
CCC Zmiana udziałów w ogólnej liczbie głosów w spółce CCC S.A.
208,60
-2,59
2018-12-03
CCC Raport miesięczny za listopad 2018
210,20
-1,52
2018-11-24
CCC Zawarcie przez CCC S.A. warunkowej umowy sprzedaży 100% udziałów w spółce zależnej, CCC Germany GmbH, warunkowych umów nabycia mniejszościowego pakietu (docelowo 30,55%) udziałów w spółce HR Group Holding, oraz dodatkowych umów transakcyjnych i handlowych
187,00
+2,89
2018-11-16
CCC Zawarcie aneksu do umowy kredytowej przez spółkę zależną Emitenta
181,80
-0,55
2018-11-09
CCC QSr 3/2018: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
193,70
0,00
2018-11-08
CCC Ujawnienie opóźnionej informacji o zawarciu przez CCC S.A. porozumienia term sheet przewidującego wstępne warunki transakcji obejmującej nabycie przez CCC S.A. pakietu mniejszościowego udziałów w spółce HR Group Holding S.à r.l z siedzibą w Luksemburgu oraz zbycie przez CCC S.A. wszystkich udziałów w spółce pod firmą CCC Germany GmbH z siedzibą we Frankfurcie nad Menem oraz podjęciu przez Zarząd Spółki decyzji w sprawie kontunuowania negocjacji zmierzających do ustalen
181,40
+6,78
2018-11-05
CCC Raport miesięczny za październik 2018
173,60
+3,40
2018-10-26
CCC Wstępne wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej CCC za trzeci kwartał 2018r.
198,00
-1,82
2018-10-23
CCC Wstępne działania przygotowawcze do IPO spółki eobuwie.pl S.A.
211,20
-3,41
2018-10-04
CCC Zawarcie umowy przez Emitenta
224,00
0,00
2018-10-01
CCC Raport miesięczny za wrzesień 2018
220,00
+0,36
2018-09-10
CCC Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii 1/2018 Spółki CCC S.A.
212,80
+0,38
2018-09-07
CCC Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii 1/2018 Spółki CCC S.A.
218,40
-2,56
2018-09-03
CCC Raport miesięczny za sierpień 2018
215,60
+0,65
2018-08-24
CCC PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
220,60
0,00
2018-08-09
CCC Wstępne wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej CCC za drugi kwartał 2018r.
211,20
+1,80
2018-08-01
CCC Raport miesięczny za lipiec 2018
225,00
-4,09
2018-07-24
CCC Komunikat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w sprawie rejestracji akcji serii E Spółki
205,60
+3,60
2018-07-23
CCC Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii E Spółki CCC S.A.
202,00
-0,20
  • Poprzednia strona
  • z 53
  • Następna strona