Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Szukaj spółki
Wybierz spółkę
Wybierz sektor
Data Spółka Tytuł komunikatu Kurs * Zmiana *
2018-10-04 21:57 CCC CCC Zawarcie umowy przez Emitenta 224,00 +2,68
2018-10-01 17:43 CCC CCC Raport miesięczny za wrzesień 2018 220,80
2018-09-10 14:57 CCC CCC Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii 1/2018 Spółki CCC S.A. 212,80 -1,79
2018-09-07 17:30 CCC CCC Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii 1/2018 Spółki CCC S.A. 212,80 -1,22
2018-09-03 17:26 CCC CCC Raport miesięczny za sierpień 2018 217,00 +4,61
2018-08-24 00:22 CCC CCC PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego 220,60 +1,90
2018-08-09 19:10 CCC CCC Wstępne wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej CCC za drugi kwartał 2018r. 215,00 -1,40
2018-08-01 12:01 CCC CCC raport za lipiec 2018 225,00 -4,18
2018-07-24 16:52 CCC CCC Komunikat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w sprawie rejestracji akcji serii E Spółki 205,60 +4,09
2018-07-23 11:09 CCC CCC Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii E Spółki CCC S.A. 202,00 +1,78
2018-07-20 17:23 CCC CCC Warunkowa rejestracja akcji serii E w KDPW 202,00 +1,78
2018-07-19 18:09 CCC CCC Informacja o transakcjach na akcjach Spółki CCC S.A. uzyskana w trybie art. 19 MAR 191,50 +4,44
2018-07-17 15:47 CCC CCC rejestracja obligacji serii 1/2018 w KDPW 202,80
2018-07-09 16:17 CCC CCC Wycofanie z KDPW obligacji serii 1/2014 w związku z ich umorzeniem związanym z refinansowaniem 196,70 +4,52
2018-07-02 12:34 CCC CCC Raport miesięczny za czerwiec 2018 207,00 -1,45
2018-06-29 21:52 CCC CCC Nabycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa 207,00
2018-06-29 18:31 CCC CCC Realizacja praw z warrantów subskrypcyjnych serii A i objęciu Akcji serii E w związku z realizacją Programu Motywacyjnego 2013-2015 214,60 -3,54
2018-06-29 18:27 CCC CCC Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej do raportu bieżącego 30/2018 214,60 -3,54
2018-06-29 15:42 CCC CCC Emisja Obligacji 1/2018 i podjęcie decyzji o umorzeniu części obligacji serii 1/2014 214,60 -3,54
2018-06-25 18:25 CCC CCC Podjęcie decyzji o umorzeniu części obligacji serii 1/2014 220,00 -0,45
?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
Walor Kurs Zm.[%] Obrót
[mln]
CCC SA 214,00 -0,47 17,59
Statystyka sesji
Największe Wzrosty
Walor Kurs Zm. [%] Obrót [mln]
Idea Bank SA 3,78 +14,89 1,58
Platynowe Inwestycje SE 0,57 +11,76 0,00
MOL Rt. 39,54 +9,83 0,03
Największe Spadki
Walor Kurs Zm. [%] Obrót [mln]
Talex SA 13,30 -16,87 0,02
PBG SA 0,09 -10,00 0,01
Braster SA 1,26 -10,00 0,43