Notowania

 • ()
 • YTD:
 •  
 • Min:
 • Max:
 • Otwarcie:
 • Zamknięcie:
 • Obroty:
 • Wolumen:
 • Wybrany okres:
 • Wykres liniowy
 • Wykres świecowy
 • Tabela
Pobieranie danych do wykresu...
Zobacz też:
AIN12,50
AER0,00
APC0,00
ATS
Źródło:NOTORIA

Wskaźniki

Cena / Zysk (C/Z)
-4,99
Cena / War. Księg. (C/WK)
1,18
Cena / przychody (C/P)
13,20
Wartość księgowa (mln.)
569,50
Kapitalizacja (mln.)
17,35
Liczba akcji (mln.)
8,34
Free float (%)
-1 109,35
ROA
-12,48
ROE
-22,74
ROS
-264,71
Zadłużenie ogółem (%)
17,99
Zadłużenie krótkoterminowe (%)
5,66
Zadłużenie długoterminowe (%)
12,33
Data sprawozdania
2019-06-30
DataZdarzenie
2019-11-21
Publikacja skonsolidowanego raportu finansowego za 3 kwartał
2019-10-23
WZA: zmiany w RN, emisja akcji serii C, D i E, zmiany w statucie
2019-09-05
Skonsolidowany raport półroczny
2019-06-18
WZA: pokrycie straty
2019-05-28
Publikacja skonsolidowanego raportu finansowego za 1 kwartał