Notowania

Impera Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna SA (IMP)

 • ()
 • YTD:
 •  
 • Min:
 • Max:
 • Otwarcie:
 • Zamknięcie:
 • Obroty:
 • Wolumen:
 • Wybrany okres:
 • Wykres liniowy
 • Wykres świecowy
 • Tabela
Pobieranie danych do wykresu...
Zobacz też:
AIN8,62
AER0,00
APC
ATS
Źródło:NOTORIA

Wskaźniki

Cena / Zysk (C/Z)
-7,40
Cena / War. Księg. (C/WK)
0,58
Cena / przychody (C/P)
48,04
Wartość księgowa (mln.)
635,88
Kapitalizacja (mln.)
7,16
Liczba akcji (mln.)
7,83
Free float (%)
-374,61
ROA
-6,34
ROE
-7,32
ROS
-648,99
Zadłużenie ogółem (%)
14,26
Zadłużenie krótkoterminowe (%)
1,72
Zadłużenie długoterminowe (%)
12,54
Data sprawozdania
2019-06-30
DataZdarzenie
2019-11-14
Publikacja skonsolidowanego raportu finansowego za 3 kwartał
2019-09-05
Skonsolidowany raport półroczny
2019-06-26
WZA: pokrycie straty, zmiany w statucie, obniżenie kapitału, zmiana nazwy
2019-05-16
Publikacja skonsolidowanego raportu finansowego za 1 kwartał
2019-04-04
Raport roczny