Notowania

  • ()
  • YTD:
  •  
  • Min:
  • Max:
  • Otwarcie:
  • Zamknięcie:
  • Obroty:
  • Wolumen:
  • Wybrany okres:
Zobacz też:
2IT0,00
4MB-4,82
PRO
ACR
Źródło:NOTORIA

Wskaźniki

Cena / Zysk (C/Z)
13,44
Cena / War. Księg. (C/WK)
1,47
Cena / przychody (C/P)
1,14
Wartość księgowa (mln.)
151,18
Kapitalizacja (mln.)
119,85
Liczba akcji (mln.)
12,36
Free float (%)
100,00
ROA
7,17
ROE
10,45
ROS
7,76
Zadłużenie ogółem (%)
27,76
Zadłużenie krótkoterminowe (%)
12,85
Zadłużenie długoterminowe (%)
14,91
Data sprawozdania
2018-09-30
DataZdarzenie
2018-11-29
Publikacja skonsolidowanego raportu finansowego za 3 kwartał
2018-08-28
Skonsolidowany raport półroczny
2018-05-30
Publikacja skonsolidowanego raportu finansowego za 1 kwartał
2018-04-25
Raport roczny
2018-04-25
Skonsolidowany raport roczny