Notowania

  • ()
  • YTD:
  •  
  • Min:
  • Max:
  • Otwarcie:
  • Zamknięcie:
  • Obroty:
  • Wolumen:
  • Wybrany okres:
Zobacz też:
BMC-4,04
FMF-1,11
FSG0,85
AAS10,00
Źródło:NOTORIA

Wskaźniki

Cena / Zysk (C/Z)
9,10
Cena / War. Księg. (C/WK)
0,78
Cena / przychody (C/P)
0,51
Wartość księgowa (mln.)
833,59
Kapitalizacja (mln.)
99,56
Liczba akcji (mln.)
105,92
Free float (%)
100,00
ROA
6,19
ROE
10,37
ROS
6,37
Zadłużenie ogółem (%)
40,00
Zadłużenie krótkoterminowe (%)
11,95
Zadłużenie długoterminowe (%)
28,05
Data sprawozdania
2019-09-30
DataZdarzenie
2020-11-30
Publikacja skonsolidowanego raportu finansowego za 3 kwartał
2020-09-30
Skonsolidowany raport półroczny
2020-05-29
Publikacja skonsolidowanego raportu finansowego za 1 kwartał
2020-04-30
Raport roczny
2020-04-30
Skonsolidowany raport roczny