Notowania

technologie
04.03.2019 07:33

Sygnity miało 10,88 mln zł zysku netto w I kw. r. fin. 2018/2019

Sygnity odnotowało 10,88 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. roku finansowego 2018/2019 (1 października - 31 grudnia) wobec 5,6 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Podziel się
Dodaj komentarz

Zysk operacyjny wyniósł 10,12 mln zł wobec 7,76 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA wyniosła 12,17 mln zł w porównaniu z 9,8 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 65,47 mln zł w I kw. r.fin. 2018/2019 wobec 96,61 mln zł rok wcześniej.

"Podsumowując pierwszy kwartał roku obrotowego 2018/2019 zakończony 31 grudnia 2018 roku, zarząd Sygnity bardzo pozytywnie ocenia wyniki operacyjne zrealizowane przez Grupę w tym okresie" - czytamy w liście do akcjonariuszy.

Grupa uzyskała ponad 12,3 mln zł zysku netto, co daje ponad 104% wzrostu w stosunku do 6 mln zł zysku osiągniętych w pierwszym kwartale roku obrotowego 2017/2018. Znaczny wpływ na tak wysoki zysk netto miało 2,9 mln zł dodatniego wyniku na operacjach finansowych związanego z 6,2 mln zł przychodów finansowych będących głównie efektem spłaty długu obligacyjnego z redukcją 25%, jednocześnie pomniejszonych o 3,4 mln zł kosztów związanych przede wszystkim z obsługą zadłużenia do wierzycieli objętego umową restrukturyzacyjną, które w stosunku do pierwszego kwartału roku obrotowego 2017/2018 wzrosły o ponad 2,2 mln zł, zaznaczono w liście.

"Grupa osiągnęła przychody znacząco niższe niż w analogicznym okresie poprzedniego roku obrotowego (-32,2%), przy czym podkreślić należy, że spadek przychodów jest wynikiem w szczególności następujących zdarzeń: wdrożenie przez spółkę MSSF15 w zakresie rozpoznawania przychodów agencyjnych, co wpłynęło na nierozpoznanie w przychodach spółki wartości kontraktów sprzedaży licencji obcych na kwotę 7,3 mln zł oraz z braku kontynuacji kontraktów dotyczących sprzedaży licencji obcych (zgodnie z przyjęta przez spółkę strategią) na kwotę 5,9 mln zł; brak przychodów z problematycznych projektów, które zostały zrestrukturyzowane w trakcie trwania roku obrotowego 2017/2018 na łączną kwotę 5,5 mln zł; brak przychodów ze sprzedaży niskomarżowych projektów dotyczących dostawy infrastruktury na kwotę 11,4 mln zł, zgodnie z przyjętą przez spółkę strategią; Przy nieuwzględnianiu w wyniku pierwszego kwartału roku obrotowego 2017/2018 powyższych zdarzeń spółka - pomimo przeprowadzonej dynamicznej restrukturyzacji - utrzymała
przychody netto ze sprzedaży na wartościowym portfelu zamówień" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2018 r. wyniósł 10,7 mln zł wobec 5,4 mln zł zysku rok wcześniej.

Sygnity to producent oprogramowania, zajmujący się tworzeniem zaawansowanych systemów informatycznych dla firm oraz świadczeniem usług IT.

Tagi: technologie, media, telekomunikacja, giełda, wiadomości, giełda na żywo
Źródło:
ISBnews
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz