Notowania

energetyka
01.10.2019 07:07

Tauron miał 141,9 mln zł zysku netto, 996 mln zł EBITDA w II kw. 2019 r.

Tauron Polska Energia odnotował 141,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 69,12 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Podziel się
Dodaj komentarz

Zysk operacyjny wyniósł 260,66 mln zł wobec 79,4 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 996 mln zł wobec 936 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży i rekompensaty sięgnęły 5 085,05 mln zł w II kw. 2019 r. wobec 4 188,65 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2019 r. spółka miała 666,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 567,03 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży i rekompensatach w wysokości 10 397,85 mln zł w porównaniu z 8 825,53 mln zł rok wcześniej.

"W pierwszym półroczu 2019 r. Grupa Tauron wypracowała wyższe o 18% niż rok wcześniej przychody ze sprzedaży. Było to konsekwencją głównie wyższych przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej, będących pochodną wyższych cen energii na rynku hurtowym i detalicznym" - czytamy w komunikacie.

Grupa Tauron wypracowała w I półroczu EBITDA na poziomie 2,2 mld zł. Największy udział w EBITDA mają: Segment Dystrybucja (61% udziału) z EBITDA w wysokości 1 337 mln zł oraz Segment Wytwarzanie (24% udziału) z EBITDA na poziomie 539 mln zł.

Nakłady inwestycyjne w pierwszym półroczu 2019 r. wyniosły 1,64 mld zł i były wyższe o 5% od nakładów poniesionych w tym samym okresie ubiegłego roku (1,56 mld zł).

"Wzrost spowodowany był przede wszystkim wyższymi inwestycjami w segmentach: Dystrybucja (wzrost o 90 mln zł) i Wydobycie (wzrost o 66 mln zł). Łączny capex w segmencie Dystrybucja wyniósł 863 mln zł, a największe środki przeznaczone zostały na modernizację i odtworzenie sieci dystrybucyjnej (502 mln zł) oraz budowę nowych przyłączy (300 mln zł). W segmencie Wytwarzanie największe wydatki związane były z budową bloku o mocy 910 MW w Jaworznie (254 mln zł)" - czytamy dalej.

W stosunku do końca 2018 r., w pierwszym półroczu 2019 r. nastąpił wzrost zobowiązań finansowych netto o 3% oraz wzrost wskaźnika dług netto/EBITDA do poziomu 2,6x.

"Sytuacja finansowa i płynnościowa Grupy Tauron jest stabilna, czego potwierdzeniem jest utrzymanie ratingu nadanego przez agencję ratingową Fitch na poziomie BBB z perspektywą stabilną. Odnosząc się do ostatniej akwizycji farm wiatrowych warto podkreślić, że dzięki tej transakcji istotnie zwiększymy produkcję zielonej energii elektrycznej, a nowe aktywa przyniosą ponad 100 mln zł EBITDA rocznie" - powiedział wiceprezes ds. finansów Marek Wadowski, cytowany w komunikacie.

Produkcja energii elektrycznej Grupy Tauron wyniosła 7,2 TWh w I półroczu, tj. o 5% mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku (7,6 TWh).

"Było to przede wszystkim konsekwencją niższej sprzedaży energii elektrycznej z produkcji własnej. W wyniku korzystnych warunków wietrznych, hydrologicznych oraz wyższej produkcji jednostek biomasowych wzrosła produkcja energii ze źródeł odnawialnych, która wyniosła 0,69 TWh, tj. o 35% więcej niż w ubiegłym roku (0,51 TWh)" - wskazano także.

W I półroczu 2019 r. produkcja ciepła wyniosła 6,4 PJ i była niższa o 5% r/r, a sprzedaż ciepła w tym okresie zmniejszyła się o 1% do poziomu 8,8 PJ, co było efektem wyższych temperatur zewnętrznych.

Grupa Tauron w analizowanym okresie dostarczyła klientom 26,1 TWh energii elektrycznej, co oznacza utrzymanie poziomu z pierwszego półrocza 2018 r., kiedy dostarczono łącznie 26 TWh energii elektrycznej. Liczba klientów przyłączonych do sieci wzrosła do 5,63 mln.

W I półroczu 2019 r. sprzedaż detaliczna energii elektrycznej przez spółki segmentu Sprzedaż i Wytwarzanie wyniosła 17,0 TWh i była o 1% r/r niższa.

Produkcja węgla handlowego wyniosła 2,3 mln ton, co oznacza spadek o 11% r/r. Niższa produkcja była wynikiem licznych przezbrojeń ścian i trudnych warunków górniczo-geologicznych.

W pierwszym półroczu 2019 r. 53% zapotrzebowania spółek segmentu Wytwarzanie na węgiel do produkcji energii elektrycznej i ciepła zostało zaspokojone węglem kamiennym z własnych zakładów górniczych, podano również.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2019 r. wyniosła 613,02 mln zł wobec 1 011,73 mln zł straty rok wcześniej.

Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta. Skonsolidowane przychody sięgnęły 18,1 mld zł w 2018 r.

Tagi: energetyka, giełda, wiadomości, giełda na żywo
Źródło:
ISBnews
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz